Ակտիվ Վաճառքի մասնագետ

Մասնագետներ, ում փնտրում է HouseNet ընկերությունը   – Ակտիվ երիտասարդներ են կամ ուսանողներ, – ՈՒնեն Բանավոր հաղորդակցման, ներկայացման գերազանց հմտություններ, -Սիրում…

Read more